Bir Değerin Referans Olup Olmadığı Nasıl Yapılır?

ISREF İşlevi, bir değerin referans olup olmadığını kontrol etmektir. Sonuç, referans olduğunda TRUE, referans olmadığında FALSE döndürür.

formül:

=ISREF(değer)Açıklamalar:

Değer gereklidir, değer referans olduğunda sonuç TRUE, referans olmadığında False değerini döndürür.

Örnek:

=ISREF(A2)

A2 hücresi bir başvurudur, bu nedenle ISREF(A2) döndürür Doğru .

=ISREF(6)

6 sayısı bir başvuru değildir, bu nedenle ISREF(6) döndürür Yanlış .

ISREF İşlevini İndir