Ctrl+Shift+Tab: Önceki Çalışma Kitabı

Kısayol Ctrl+Üst Karakter+Sekme imleç bir çalışma kitabındaysa önceki çalışma kitabına dönmek veya imleç araç çubuğundaysa önceki araç çubuğuna dönmektir. Lütfen ayrıca kısayola bakın Ctrl+Üst Karakter+F6 .

Adım 1: Bir çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreye tıklayın;

Adım 2: düğmesini basılı tutun Ctrl ve Vardiya tuşlarına basın, ardından Sekme klavyeden tuş. İmleç önceki çalışma kitabına dönecektir.

 Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya adı excelctrlshiftf602.jpg

Diğer Excel Kısayollarını Kontrol Edin