DATEIF İşlevi Nasıl Kullanılır

DATEDIF işlevi, iki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını saymaktır.

formül:

=TARİHLİ(başlangıç_tarihi,bitiş_tarihi,birim)

Açıklamalar:

– Sayılması gereken ilk tarih olan start_date gereklidir.

– end_date gereklidir, ikinci tarihin sayılması gerekir.

– Birim gerekli, veri biçimini iade etmeniz gerekiyor. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın:

'E' yıl sayısı
'M' ay sayısı
'D' gün sayısı
'MD' Yılları ve ayları görmezden gelmenin farkı
'YM' Yılları ve günleri görmezden gelmenin farkı
'YD' Yıl yok sayıldığında fark

Uyarılar:

Tarihler sıralı seri numaraları olarak saklanır ve 31 Aralık 1899, seri numarası 1'dir.

Örnek:

=TARİHLİ(A2;B2;'Y')

Sonuç 4'ü döndürür. İki tarih arasında 4 yıl vardır.

=TARİHLİ(A3;B3;'M')

Sonuç 57'yi döndürür. İki tarih arasında 57 ay vardır.

=TARİHLİ(A4,B4,'D')

Sonuç 1761 değerini döndürür. İki tarih arasında 1761 gün vardır.

İndir: DATEIF İşlevi