Hücre, Aralık, Satır ve Sütun Tanımı Nedir?

Excel Hücresi Veri aralığı Sıra Kolon

1. Excel Hücresi

Hücre, verilerinizi veya bilgilerinizi içeren Excel birimidir. Hücre, sütun harfine ve satır numarasına göre adlandırılır. Örneğin, C3 hücresi, Sütun C ve Satır 3'teki hücredir.2. Veri Aralığı

Bir veri aralığı, bir hücre grubu içerir ve aralarında iki nokta üst üste bulunan sol üst hücre ve sağ alt hücre tarafından adlandırılır. Örneğin, veri aralığı C1:E4.

3. Sıra

Excel'deki satırlar yataydır ve sayılarla adlandırılır, örneğin 3. satır.

4. Sütun

Excel'de sütunlar dikeydir ve harfle adlandırılır, örneğin E sütunu.