IFS İşlevi Nasıl Kullanılır

bu EĞER işlevi bir veya daha fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını kontrol eder ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen bir değer döndürür. IFS işlevi Excel 2019'da çalışır.

formül:

= IFS([Mantıksal test1, Doğru ise Değer1, Mantıksal test2, Doğru2 ise Değer, Mantıksal test3, Doğru3 ise Değer)Lütfen bunu not al EĞER işlevi maksimum 127 farklı koşula izin verir.

Örnek:

Öğrencilerin test puanları 0'dan 100'e kadar işaretlenir. Puanların aşağıdaki kurallarla A, B, C, D ve F'ye dönüştürülmesi gerekir:

– 89'dan büyük puanlar A'ya dönüştürülür;
– 79'dan büyük puanlar B'ye dönüştürülür;
– 69'dan büyük puanlar C'ye dönüştürülür;
– 59'dan büyük puanlar D'ye dönüştürülür; ve
– 60'ın altındaki puanlar F'ye dönüştürülür.

B2 hücresine aşağıdaki formülü yazıp aşağıya kopyalayın. Tüm puanlar harflere dönüştürülecektir.

=IFS(A1>89,'A',A1>79,'B',A1>69,'C',A1>59,'D',A1<60,'F')

İndir: IFs İşlevi