İKİNCİ İşlev Nasıl Kullanılır

İKİNCİ işlevi, bir zaman değerinin saniyelerini döndürür ve yalnızca 0 ile 59 arasında bir tamsayı olabilir. Saniye 59'dan büyük olduğunda işlev bir hata döndürür.

formül:

= İKİNCİ(seri_numarası)

Açıklamalar:

Seri_numarası gerekli, bulmak istediğiniz saniye ile zaman değeri.

Uyarılar:

Zamanlar farklı biçimlere sahip olabilir, örneğin

– Tırnak işaretleri içinde bir metin dizisi (ör. '22:00');

– Gün değerinin 24 saat olan kısmını temsil eden bir ondalık sayı (örneğin, 22:00'yi temsil eden 0.916666667);

– Diğer formüllerin veya işlevlerin sonucu (örneğin, ZAMAN DEĞERİ('22:00')).